SUZUKI LET’S BE FRIENDS – Suzuki Laos

SUZUKI LET’S BE FRIENDS

SUZUKI LET’S BE FRIENDS

January 5, 2021 / 1046 / News
Facebook It
Tweet It
Pinterest It

ແນະນຳໝູ່, ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຄອບຄົວ, ຄົນຮູ້ຈັກ ຊື້ລົດ ຊູຊຸກິ ຮັບສິດ 3 ຕໍ່

1. ແນະນຳໝູ່ຊື້ລົດ ຮັບທັນທີ ເງິນສົມມະຄຸນ 1,800,000 ກີບ
2. ແນະນຳໝູ່ຊື້ລົດ 2-4 ຄັນ ລຸ້ນຮັບສາຍຄໍຄຳໜັກ 1 ສະຫຼຶງ
3. ແນະນຳໝູ່ຊື້ລົດ 5 ຄັນ ຮັບທັນທີ່ສາຍຄໍຄຳໜັກ 1 ສະຫຼຶງ

ແຕ່ວັນທີ: 04 ມັງກອນ 2021 ເຖິງ 18 ທັນວາ 2021
ສະຖານທີ່ລົງທະບຽນຂໍຮັບສິດເຂົ້າຮ່ວມ Campaign ໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ເຄພີ 3ຈີ ແລະ ໂນມູຣະ ເທຣດດິ້ງ ຈຳກັດ
171 ຖະໜົນໂພນຕ້ອງ ສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດາວໂຫຼດແບບຟອມ

ອີເມວສຳຫຼັບສົ່ງແບບຟອມກັບ: souphaphone@suzuki.com.la

NEED A HAND TO FIND YOUR CAR?

ລາຍລະອຽດ
Compare List
ທົດລອງຂັບ